: Yi San - Wind of the Palace :: A korona hercege :
FŐOLDAL A SOROZAT TÖRTÉNELMI HÁTTÉR GALÉRIA SZEREPLŐK EPIZÓDISMERTETŐK FÓRUM
Vetítés dátuma
Yi San
Szereplők

Yi San herceg, Jeong-jo király - Lee Seo-jin (gyermek Yi San - Park Ji-bin) - Varga Gábor
A sorozat címszereplője, Sado herceg és Hyegyeong úrnő (másodszülött) fia, Yeong-jo király unokája. Az események gyermekkorától mutatják be királlyá válását, valamint uralkodását a haláláig. A sorozat kezdetén a tíz éves herceg két gyermek, Seong-yeon és Dae-soo személyében igaz barátokra lel, miközben elveszíti apját, akit rajongásig szeret, s akire árulónak titulálása ellenére mindvégig felnéz (1762). Koronaherceggé történő kinevezése után nagyapja, Yeong-jo király szigorú elvek szerint igyekszik felkészíteni őt az uralkodásra, miközben ő maga lelke mélyén egy pillanatig sem vágyik a hatalomra, csupán apjának tett ígérete miatt tesz meg mindent, hogy királyként bölcsen uralkodjon népe felett. Bár trónra kerülését sokan igyekeznek megakadályozni - többek között Sado herceg haláláért felelős Hwa-wan hercegnő és Jeong-sun királyné -, Yeong-jo király mellett előbb régensherceg, majd nagyapja halála után Korea 22. uralkodója válik belőle (1776).
A hataloméhes kormányhivatalnokokkal szemben vívott nyertes politikai csatái éles eszéről és kiváló emberismeretéről, az ellene többször elkövetett merényletkísérletek túlélései harcképzettségéről és magas fokú fizikai erejéről, szüleivel és hitveseivel való viszonya kedvességéről és mély érzéseiről, embereivel és alattvalóival való kapcsolata valamint velük szembeni döntései pedig megfontoltságáról és nagylelkűségéről tesznek tanúbizonyságot. Testőrei kiképzéséről, hivatalnokai kiválasztásáról személyesen maga gondoskodik. Népe sorsát folyamatosan figyelemmel kíséri, álruhát öltve járja országát tehetséges emberek után kutatva. Politikai csatározásai, döntései meghozatalai során mindig előrelátó és végtelenül igazságos. Életét is kockára teszi, hogy apja nevét tisztára mossa. Anyja kívánságát mindig tiszteletben tartja. Seong-yeonhoz végtelen szerelemmel, testőrei és tanácsadói felé nyílt szívvel és elmével fordul. Országa gazdaságát és kultúráját végül hatalmát megszilárdítva felvirágoztatja, munkája azonban hirtelen halála miatt befejezetlen marad. (1752-1800)

Seong Seong-yeon, Uibin ágyas - Han Ji-min (gyermek Seong-yeon - Lee Han-na) - Csifó Dorina
A sorozat életvidám, bájos, művészetkedvelő lányként ábrázolja őt, aki festészet iránti rajongását néhai királyi festő apjának köszönheti. Elárvulása után elszakítják öccsétől, akit nagybátyja örökbe ad egy orvosnak, míg ő a palotába kerül udvarhölgytanoncként. Ekkor tesz szert San herceg és Dae-soo ismeretségére, majd barátságára. Miután a herceg ellenségei miatt menekülni kényszerül, Dae-soo-val és a fiú nagybátyjával elhagyják a fővárost. Tíz évvel később, ígéretéhez híven visszatér, és festősegédként elhelyezkedik a Művészeti Hivatalban, ahonnan aztán a palotába is eljut, és ismét találkozik a herceggel. Közben festő-tehetségére is fény derül, amely nem csupán festőtanonccá, hanem királyi portréfestővé teszi őt.
Idővel a San herceghez fűződő barátságából szerelem sarjad, amit azonban alacsony származása miatt a herceg édesanyja, Hyegyeong úrnő nem néz jó szemmel, s Kínába küldeti festészetet tanulni. A lány elutazása előtt egy levélben feltárja érzéseit a herceg előtt, akihez később egy keserves és kimerítő utazás után ismét visszatér. A herceg eztán már nem engedi el többé maga mellől. Bár politikai ellenfele őt is megpróbálják felhasználni ellene, a lány végül többször is a herceg segítségére lesz nyomozásai során, ráadásul kedvességével Hyoui hercegnő és Yeong-jo király szívébe is belopja magát. A herceg trónra kerülése után a királyné őt szemeli ki férje új hitveséül, de az anyakirályné nem tetszése, és a lány kegyes hazugsága miatt ágyassá válására csak később kerül sor. A sors közben ismét összehozza őt öccsével, majd egy gyermeknek is életet ad. Fia születése majd koronaherceggé válása után hozzájut a legfőbb királyi hitvesi címhez valamint az anyakirályné kegyéhez is. Miután fia négy évesen meghal himlőben, az ő súlyos betegségére is fény derül. Májtumora második gyermekének kihordása után végül legyőzi őt, a sorozat végén Yeong-jo király álmában, halála előtt még egyszer visszatér. (1753-1786)

Yeong-jo király - Lee Soon-jae - Szersén Gyula
A Joseon Dinasztia 21. uralkodója, Sukjong király (másodszülött) fia. Sado herceg és Hwa-wan hercegnő édesapja, San herceg (Jeong-jo király) nagyapja. Anyja az alacsony sorból származó Suk-bin úrnő volt, erre a sorozatban többször utalnak, miután San herceg beleszeret Seong-yeonba. Anyja származásának tudják be, hogy hatalmát királyként nehéz volt megszilárdítania, és hogy uralkodása alatt a politikai pártok jelentős hatalommal és befolyással bírtak. Mindazonáltal alattvalói irányába mutatott szeretete, kedvessége valamint bölcs, igazságos és határozott uralkodóvá válása is anyja tanításainak köszönhető.
Fia, Sado herceg uralkodóvá nevelésében nagyfokú szigorúságot, s csak csekély szeretetet mutat, majd a politikai ármánykodások miatt teljesen elfordul tőle, s végül árulónak titulálva őt, egy rizsládába záratja, majd hagyja meghalni. E döntése egész további életében elkíséri. Utódául fia, Sado herceg által nemzett unokáját, San herceget teszi meg, s így eleinte felé is zord jellemét mutatja, miközben bölcs tanításaival igyekszik felkészíteni őt a trónra és a politikai csatározásokra. Végül szeretetét is kimutatja felé, miután felismeri imádott lánya, Hwa-wan hercegnő és második felesége, Jeong-sun királyné kétszínűségét, ármánykodását, valamint tévesen elítélt fia hűségét. Unokája mellett a tehetséges festősegédet, Seong-yeont is szívébe zárja, s közvetlenül halála előtt neki adja édesanyja nagy becsben tartott gyűrűjét. Élete utolsó éveiben öregkori emlékezetkiesés kínozza, hosszas uralkodását követően, távozásakor egész népe siratja.(1694-1776)

Hong Guk-yeong - Han Sang-jin - Gyurity István
San herceg (Jeong-jo király) tanácsadója, jobb keze, Hyegyeong úrnő távoli rokona. A sorozatban először Dae-soo tanítója, majd széles körű tudása, találó meglátásai, remek ötletei felismerése után a testőrség írnoka, majd annak vezetője valamint San herceg tanácsadója. Egy téves döntése után, rövid időre önként vállalt száműzetésbe vonul, visszatértekor főfelügyelőként a herceg ellensége utáni nyomozásokba kezd. A királlyal szemben mindvégig hűséges, Dae-soo-val és embereivel szemben türelmes, közvetlen ember képét mutatja. Később ellentmondásos karakterré válik, miután többször is előléptetésben részesül, és egyre nagyobb hatalom és vagyon birtokosa lesz. Jeong-jo király mellett a Királyi Gárda feje és főtitkár. A még nagyobb hatalom reményében húgát királyi hitvessé teszi, családját a társadalmi osztályok legmagasabbikába emeli. Húga miatt egyre több és nagyobb hazugságokra, cselszövésekre kényszerül. Húga halála után elméje lassan elborul, s a királyné ellen fordul. Bár célja a király hatalmának megerősítése, közben önmaga hatalmát is még nagyobbra kívánja növelni. Ennek érdekében szövetségre lép az özvegy királynéval, s a húga nevében örökbe fogadott herceg útján próbál még nagyobb befolyásra szert tenni. Hatalomvágyát felismerve, a király megfosztja pozíciójától, majd végül, a királyné ellen elkövetett merényletkísérlete után száműzetésre ítéli. A történtek ellenére a haláláig mind Dae-soo, mind őfelsége mély barátságot, ragaszkodó magatartást tanúsít irányába.

Park Dae-soo - Lee Jong-soo (gyermek Dae-soo - Kwon Oh-min) - Karácsonyi Zoltán
San herceg (Jeong-jo király) testőre. Gyerekkorában nagybátyja, Park Dal-ho a palotába viszi növendéknek, hogy később, mint ő, eunuchként szolgálja őfelségét. A palotában töltött első éjszaka, mikor félve a kasztrálástól, megpróbál megszökni, találkozik Seong-yeonnal és a magát eunuch-növendéknek álcázó San herceggel. Bár ismeretségükből szoros barátság kötődik, s ezért még a kasztrálástól sem riadna vissza, végül a herceg ellenségei miatt Seong-yeonnal és nagybátyjával együtt kénytelen elhagyni a fővárost. Bár tíz évvel később visszatér, Seong-yeonnal ellentétben nem a palotába való visszajutáson fáradozik, csupán utcai verekedésekkel tölti napjait. Később a lány és a herceg kedvéért mégis megerőltető tanulásba kezd, hogy katona váljék belőle. Ehhez nagy segítségére lesz tanítója, Hong Guk-yeong, akire mindig felnéz, akivel egész életében szoros kapcsolatban marad. Bár San herceg igaz barátjának tekinti, ő csupán hűséges testőrének érzi magát, aki élete árán is megóvja urát. Jeong-jo király iránti odaadásával, harci tudásával és fizikai erejével nem sok katona vetekedhet, így a testőrből idővel gárdatiszt, majd kapitány és a hadsereg egyik legmagasabb rangú vezetője válik, de a sorozat legnagyobb lelki, szellemi fejlődésén átmenő szereplője is ő; tanítója és szerelme hatására a buta gyermekből végül intelligens, tisztességes, független és nyugodt férfi, nagybátyja fogadott gyermekének példaképe válik belőle. Szerelméről, Seong-yeonról végül ágyassá válásakor végleg lemond, de örökre védelmezője marad, csakúgy, mint Jeong-jo királynak, valamint ura halála után az ő fiának.

Jeong-sun királyné, özvegy királyné - Kim Yeo-jin - F.Nagy Erika
Yeong-jo király második felesége. A sorozat legösszetettebb karaktere, mestere a megtévesztésnek, az összeesküvéseknek. Fiatalon válik az idősödő Yeong-jo király hitvesévé, de férjével szemben mindig gondoskodó, szerető oldalát mutatja, csakúgy, mint eleinte San hercegnek. Legbelül azonban csak a hatalomvágya hajtja, intrikáinak célpontja ezért a mindenkori koronaherceg, előbb Sado, majd San herceg. Rendkívül okos és ravasz asszony, aki kiváló emberismerettel gyűjti maga köré a hivatalnokokat, szolgálókat. Megfontolt döntésekkel, határozott kézzel irányítja a No Ron frakciót, melynek élén, fivérével, Kim Kwi-juval igyekszik még több hatalomra szert tenni, s ennek érdekében szükség szerint saját szövetségeseit, Hwa-wan hercegnőt, majd végül minisztereit is feláldozza. A királyi család megbecsült tagja, de ármánykodásai lelepleződése után férje elfordul tőle, és elveszíti politikai szerepét. Az ellene elkövetett merényletek dacára, Jeong-jo király sem végezteti ki, s így, özvegy királynéként végül visszanyeri hatalmát (1745-1805)

Hyegyeong (Hun Kyun) hercegnő, Hong úrnő - Kyeon Mi-ri - Ruttkay Laura
Hong Bong-Han miniszter lánya, Sado herceg felesége, San herceg (Jeong-jo király) édesanyja. Fia feleségét, Hyoui királynét saját lányaként szereti, egyetlen nézeteltérést közöttük az ágyas kiválasztása okozza. Mint a legtöbb felső osztályba tartózó ember, ő is lenézi az alacsonyabb sorban élő embereket, s ez a legfőbb oka annak, hogy fia és Seong-yeon szerelme közé áll, s a lányt Kínába küldi festészetet tanulni. Miután Seong-yeon visszatér, más módon igyekszik megakadályozni a lány ágyassá válását, és inkább ő maga választ hitvest fia számára. A politikai csatározásokat többnyire elkerüli, fia megóvása érdekében azonban bárkivel szembe száll. Végül azonban mégsem fia kérésére, hanem unokája világra jövetele miatt fogadja el Seong-yeont. Ő maga a királyi család mélyen tisztelt tagja, trónra lépő fia - akit jócskán túlél - anyakirálynéi címmel ruházza fel. (1735-1815)

Hyoui királyné - Park Eun-hye - Sánta Annamária
San herceg (Jeong-jo király) felesége. A sorozatban koreai felsőosztálybeli feleségmodell, szép, kedves, kifinomult, művelt nő. Bár a királyi család nőtagjai felett áll, hatalmával soha nem él vissza, a politikai csatározásoktól távol marad. Az anyakirálynővel szemben engedelmes, gyermeki szeretettel viszonyul. Férjét végtelenül szereti, az ő boldogsága, egészsége, kiegyensúlyozottsága mindennél fontosabb számára. Szolgálóival kedves, elnéző, közvetlen. Gyermektelensége lévén saját elhatározásából dönt férje számára egy második hitves kiválasztásáról. Mivel férje érzéseit is figyelembe veszi, a számára is kedves Seong-yeont szeretné megtenni ágyasnak, Jeongjo király édesanyja azonban a lány alacsony származása miatt magához ragadja a döntés jogosultságát. Végül mindkettejük akarata teljesül, s a királyné legnagyobb boldogságára az ágyassá tett Seong-yeon fiúval ajándékozza meg a királyi családot. Végül mindannyiuknál, még szeretett férjénél is tovább él. (1753-1821)

Hwa-wan hercegnő - Sung Hyun-ah - Vadász Bea
Yeong-jo király lánya, Sado herceg húga. Yeong-jo király legkedvesebb gyermeke, akinek szépsége és gyermeki ragaszkodása mögött egy ármánykodó, türelmetlen nő rejtőzik, aki még apját is megtéveszti. Jeong-sun királyné szövetségeseként, hozzá hasonlóan mesterkedik előbb Sado herceg, majd San herceg ellen. Ebben nagy segítségére lesz fogadott fia, Jeong Hu-Gyeom, akivel később Jeong-sun királyné ellen fordulnak, hogy magukat mentsék. Végül nem csupán apja bizalmát veszti el, de ármánykodásai kiderülése után fiát is, ő maga pedig rangjától megfosztva száműzetésbe kényszerül, ahol élete végéig magányban és keserűségben tengődik. (1737-1808)

Jeong Hu-Gyeom - Jo Yeon-woo (gyermek Hu-Gyeom - Lee In-sung) - Takátsy Péter
Hwa-wan hercegnő fogadott fia, gyermekkorában San herceg tanulótársa. Hihetetlen intelligenciával, emberismerettel és ravaszsággal megáldott ifjú, aki Kínában folytatott tanulmányai után a palotában magas hivatali, királyi titkári pozíciót tölt be, a No Ron frakcióban szellemi ötleteivel, kivételes cseleivel tűnik ki. Anyjával szemben igaz gyermeki ragaszkodást, szeretetet mutat, miközben vele közösen igyekszik eltávolítani útjukból San herceget. Hong Guk-yeong méltó ellenfele, de kölcsönösen elismerik egymást. Végül az összeesküvésekben való bűnrészessége miatt Jeong-jo király száműzetésre és méreg általi halálra ítéli. (1749-1776)


Eredeti vetítés dátuma:
2012. július 9-től

Ismétlés dátuma:
-

Hirdetés

Reklámozz minket! | Fórum | Letöltés
© 2012-2015 kdorama.uw.hu & yi-san.atw.hu